Další informace  → odkazy a literatura

internetové odkazy, literatura, publikace

 

- o odpovědnosti korporací

 

- české:

- slovenské:

- zahraniční (in English):

- nevládní organizace a odpovědnost nadnárodních korporací

- CSR indexy a ratingové agentury

 

- o zahraničních investicích a globalizaci

 

- mezinárodní finanční instituce (international financial institutions)

- mezinárodní obchod (international trade)

- globalizace a rozvojové země (globalization and third world)

 - české a EU úřady a zahraniční investice