o nás → Kdo jsme

O EPS: Kdo jsme

Vizí Ekologického právního servisu je svobodná společnost, která každému umožňuje usilovat o osobní štěstí při vědomí odpovědnosti za věci veřejné včetně stavu planety Země. Primárně právními nástroji se zasazujeme o to, aby v takové společnosti žily současné i budoucí generace.

 

Právní forma: občanské sdružení

 

Principy: nevládní, nezisková, nepolitická organizace

 

Rok založení: 1995

 

 

Ekologický právní servis (EPS) je největší 'public interest law' organizací v Evropské unii. S podporou vědeckých expertů využíváme právo pro to, k čemu bylo zamýšleno - k účinné ochraně věřejných zájmů, zejména životního prostředí, lidských práv a občanských práv, a prosazujeme jeho systémové změny tam, kde selhává.

 

EPS byl založen v roce 1995 studenty brněnské právnické fakulty jako právní poradenské centrum pro občany. Dnes více jak 50 právníků, odborníků a dobrovolníků EPS v kancelářích v Brně, Táboře a Praze spolupracuje s nejvýznamějšími českými i evropskými nevládními organizacemi na řešení klíčových společenských otázek. Role EPS je přitom unikátní díky našemu právnímu know-how.

 

Přínos a význam činnosti právníků byly oceněny např. Cenou ministra životního prostředí, kterou obdržel v roce 2004 Pavel Doucha, a Cenou Josefa Vavrouška udělanou v roce 2006 Pavlu Francovi.

 

EPS se soustředí na řešení nejzávažnějších problémů, kterým čelí naše společnost - klimatické změny, neodpovědnost velkých korporací za dopady jejich činností a prorůstání soukromých zájmů s politikou.

 

Přečtěte si více o naší misi.